Luận án Nghiên cứu vi khuẩn chuyển hóa Nitơ trong nền đáy vùng nuôi tôm hùm (Panulirus sp.) phục vụ nuôi trồng thủy sản

Theo nguồn cung cấp của FAO (2014) lượng tôm hùm của các nước như
Philippine, Indosesia, Australia liên tục tăng trưởng trong vòng 10 năm liên tục từ
2004-2014, từ vài chục tấn tăng lên gần 1000 tấn/năm. Hầu hết nghiên cứu về nuôi
tôm hùm được thực hiện ở Nhật Bản, Úc, Mỹ, New Zealand, Mexico, Nam Phi, Ấn
Độ và Việt Nam. Nguồn giống tôm hùm thả nuôi có thể từ khai thác tự nhiên hoặc
nhân tạo. Do giai đoạn biến thái của ấu trùng tôm hùm quá dài, nên quá trình sản
xuất giống tương đối phức tạp, chi phí cao; vì vậy nguồn giống (giai đoạn ấu trùng
puerulus và tôm con nhỏ) do khai thác tự nhiên vẫn chiếm ưu thế (Võ Văn Nha,
2006; Phillips và Matsuda, 2011). Nuôi tôm hùm gai đã được nhiều nước quan tâm,
nhưng chỉ có vài nước nuôi thương phẩm thành công. Trong khu vực Đông Nam Á,
nuôi thương phẩm tôm hùm gai chủ yếu tập trung vào 7 loài: tôm hùm bông P.
ornatus, tôm hùm đá P. homarus, tôm hùm sen P. versicolor, tôm hùm đỏ P.
longipes, tôm hùm ma P.penicillatus, tôm hùm sỏi P. stimpsoni và tôm hùm tre P.
polyphagus.
Ở Việt Nam, nghề nuôi tôm hùm gai phát triển đáng kể, phần lớn dựa vào
nguồn giống tự nhiên. Nghề khai thác tôm hùm có sản lượng dưới 100 tấn mỗi năm
(Thuy và Ngoc, 2004), chủ yếu từ nghề lặn và cung cấp cho thị trường nội địa. Tỉnh
Phú Yên có hàng loạt vũng vịnh kín, hoặc nửa kín có mũi đá, đảo che chắn các tác
động sóng và nước đủ sâu nên rất phù hợp cho nuôi tôm hùm (đầm Cù Mông, Vịnh
Xuân Đài, Vũng Rô) (Tống Phước Hoàng Sơn, 2015). Theo kết quả báo cáo của
Tổng cục thủy sản (2015), sản lượng tôm hùm dao động từ 20 tấn (Bình Định) với
500 lồng, 450 tấn (Phú Yên) đến 650 tấn (Khánh Hòa). Thị xã Sông Cầu có khoảng
1.000 ha diện tích mặt biển được sử dụng để nuôi tôm hùm, sản lượng tôm hùm
thương phẩm vào khoảng 400-500 tấn/năm, chiếm gần 70% sản lượng của toàn tỉnh
(Tổng cục thủy sản, 2015). Nghề nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài có 3 hình thức là
nuôi trong lồng treo, lồng chìm và kết hợp cả hai hình thức (Hoàng Thị Mỹ Hương
và ctv, 2018) 
pdf 236 trang phubao 26/12/2022 2380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu vi khuẩn chuyển hóa Nitơ trong nền đáy vùng nuôi tôm hùm (Panulirus sp.) phục vụ nuôi trồng thủy sản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_vi_khuan_chuyen_hoa_nito_trong_nen_day_vu.pdf
 • pdf1. TB CAP TRUONG NCS HOANG.pdf
 • pdf2. QD CAP TRUONG NCS HOANG.pdf
 • pdf4. TOM TAT LATS NCS HOANG.pdf
 • pdf5. DONG GOP MOI NCS HOANG.pdf
 • pdf6. TRICH YEU LUAN AN NCS HOANG.pdf

Nội dung text: Luận án Nghiên cứu vi khuẩn chuyển hóa Nitơ trong nền đáy vùng nuôi tôm hùm (Panulirus sp.) phục vụ nuôi trồng thủy sản

 1. 48 Bảng 3.17 Hàm lượng Nitrate trong thời gian 30 ngày thử nghiệm tôm ở bể Ngày 20- 23- 25- 27- 30- 02- 04- 06- 08- 12- 14- 16- 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- Nov Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Lần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NT ĐC 0,44 2,92 2,54 2,45 2,25 3,79 4,26 4,10 4,75 5,49 6,91 8,76 10,92 14,46 22,31 33,63 41,60 52,07 61,11 L1 0,43 2,90 2,54 2,04 2,14 4,39 4,39 4,39 4,39 5,32 6,79 9,39 11,29 14,39 20,75 34,87 39,40 53,21 62,12 L2 0,44 2,89 2,27 2,42 2,41 2,99 4,21 3,92 4,89 5,69 6,92 7,39 10,38 13,98 23,98 32,10 42,10 50,23 60,19 L3 0,44 2,97 2,82 2,89 2,19 3,98 4,19 3,98 4,97 5,47 7,01 9,51 11,09 15,01 22,19 33,92 43,29 52,78 61,03 Sai số 0,01 0,04 0,28 0,43 0,14 0,72 0,11 0,26 0,31 0,19 0,11 1,19 1,23 1,12 1,62 1,41 1,99 1,61 0,01 NT1 0,53 2,52 2,61 3,12 2,82 3,14 3,41 3,63 4,19 4,76 6,45 7,10 5,31 8,32 9,35 10,77 13,63 15,22 18,51 L1 0,46 2,67 2,31 3,21 3,01 3,24 3,24 3,24 4,27 5,29 6,97 7,85 5,36 8,83 9,19 11,20 13,29 13,89 18,79 L2 0,59 2,53 2,56 2,93 2,69 2,98 3,47 3,87 4,28 4,98 6,38 7,43 5,03 7,43 9,39 11,01 13,49 15,98 19,01 L3 0,53 2,37 2,97 3,21 2,76 3,21 3,51 3,78 4,01 4,01 6,01 6,01 5,53 8,71 9,48 10,09 14,12 15,78 17,73 Sai số 0,12 0,15 0,33 0,16 0,17 0,35 0,15 0,34 0,15 0,67 0,48 0,96 0,25 0,78 0,15 0,59 0,43 1,15 0,12 NT2 0,56 2,24 2,81 3,03 2,75 2,59 3,14 3,05 4,11 4,10 3,47 5,97 8,03 7,82 6,79 8,73 9,18 11,15 13,86 L1 0,58 2,29 2,78 3,15 2,79 2,31 3,21 3,12 4,21 3,98 3,29 5,97 7,89 7,87 6,91 8,39 9,24 11,29 14,12 L2 0,54 2,23 2,81 2,93 2,69 2,56 3,01 3,01 4,12 4,12 3,34 6,14 8,12 7,79 6,98 8,94 9,18 11,02 13,49 L3 0,56 2,19 2,83 3,01 2,76 2,89 3,21 3,03 4,01 4,19 3,78 5,79 8,09 7,81 6,48 8,87 9,12 11,14 13,98 Sai số 0,02 0,05 0,03 0,11 0,05 0,29 0,12 0,19 0,10 0,11 0,27 0,18 0,13 0,18 0,27 0,30 0,29 0,35 0,02 NT3 0,50 1,94 2,02 2,28 2,32 2,91 3,11 2,91 2,84 3,27 3,37 4,06 4,47 5,36 5,83 8,20 7,24 8,87 10,03 L1 0,54 1,82 2,01 2,29 2,39 2,94 3,12 2,86 2,87 3,24 3,29 3,98 4,32 5,42 5,76 8,39 7,41 8,91 9,97 L2 0,52 2,01 1,92 2,23 2,31 2,91 3,19 2,97 2,76 3,29 3,34 4,09 4,56 5,29 5,84 8,12 7,19 9,12 10,01 L3 0,44 1,98 2,12 2,31 2,25 2,89 3,01 2,89 2,89 3,29 3,49 4,1 4,53 5,37 5,89 8,09 7,12 8,57 10,11 Sai số 0,05 0,10 0,10 0,04 0,07 0,30 0,09 0,23 1,20 0,40 0,50 0,23 0,13 0,16 0,14 0,17 0,15 0,28 0,05 Ngày Ngày Kết thúc Bắt đầu thu tôm
 2. 50 Xử lý Anova - hàm lượng TAN của các nghiệm thức ương nuôi tôm giai đoạn post 5 trong bể. Function: ANOVA-1 4 3.00 6.830 2.277 0.06 0.03 Data case no. 1 to 12 Total 12.00 27.890 2.324 0.08 0.02 One way ANOVA grouped over variable 1 (NT) Within 0.05 with values from 1 to 4. Original Order Ranked Order Variable 3 (1) Mean 1 = 2.420 A Mean 1 = 2.420 A A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean 2 = 2.320 AB Mean 2 = 2.320 AB Degrees of Sum of Mean Mean 3 = 2.280 B Mean 3 = 2.280 B Freedom Squares Square F-value Mean 4 = 2.280 B Mean 4 = 2.280 B Prob. Variable 5 (3) Between 3 0.035 0.012 5.538 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 0.0236 Degrees of Sum of Mean Within 8 0.017 0.002 Freedom Squares Square F-value Prob. Total 11 0.052 Between 3 0.135 0.045 5.735 Coefficient of Variation = 3.90% 0.0216 Within 8 0.063 0.008 Var. V A R I A B L E No. 3 1 Number Sum Average SD SE Total 11 0.198 1 3.00 3.530 1.177 0.02 0.03 2 3.00 3.430 1.143 0.07 0.03 Coefficient of Variation = 4.47% 3 3.00 3.350 1.117 0.03 0.03 4 3.00 3.780 1.260 0.05 0.03 Var. V A R I A B L E No. 5 1 Number Sum Average SD SE Total 12.00 14.090 1.174 0.07 0.02 Within 0.05 1 3.00 6.450 2.150 0.01 0.05 2 3.00 5.970 1.990 0.07 0.05 Original Order Ranked Order 3 3.00 5.590 1.863 0.11 0.05 4 3.00 5.790 1.930 0.12 0.05 Mean 1 = 1.180 AB Mean 4 = 1.260 A Mean 2 = 1.140 B Mean 1 = 1.180 AB Total 12.00 23.800 1.983 0.13 0.04 Mean 3 = 1.120 B Mean 2 = 1.140 B Within 0.09 Mean 4 = 1.260 A Mean 3 = 1.120 B Original Order Ranked Order Variable 4 (2) Mean 1 = 2.150 A Mean 1 = 2.150 A Mean 2 = 1.990 AB Mean 2 = 1.990 AB A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean 3 = 1.860 B Mean 4 = 1.930 B Degrees of Sum of Mean Mean 4 = 1.930 B Mean 3 = 1.860 B Freedom Squares Square F-value Variable 6 (4) Prob. A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Between 3 0.042 0.014 5.270 Degrees of Sum of Mean 0.0268 Freedom Squares Square F-value Within 8 0.021 0.003 Prob. Total 11 0.064 Between 3 0.081 0.027 14.338 0.0014 Coefficient of Variation = 2.23% Within 8 0.015 0.002 Var. V A R I A B L E No. 4 1 Number Sum Average SD SE Total 11 0.097 1 3.00 7.270 2.423 0.02 0.03 Coefficient of Variation = 2.95% 2 3.00 6.950 2.317 0.07 0.03 3 3.00 6.840 2.280 0.03 0.03 Var. V A R I A B L E No. 6
 3. 52 Between 3 3.128 1.043 14.342 0.0014 Within 8 0.582 0.073 Between 3 21.782 7.261 6.563 0.0150 Within 8 8.851 1.106 Total 11 3.709 Coefficient of Variation = 17.61% Total 11 30.634 Var. V A R I A B L E No. 10 Coefficient of Variation = 32.84% 1 Number Sum Average SD SE Var. V A R I A B L E No. 12 1 3.00 6.960 2.320 0.46 0.16 1 Number Sum Average SD SE 2 3.00 4.910 1.637 0.07 0.16 3 3.00 3.060 1.020 0.10 0.16 1 3.00 16.600 5.533 1.32 0.61 4 3.00 3.440 1.147 0.25 0.16 2 3.00 6.970 2.323 0.62 0.61 3 3.00 7.350 2.450 1.37 0.61 Total 12.00 18.370 1.531 0.58 0.17 4 3.00 7.510 2.503 0.64 0.61 Within 0.27 Total 12.00 38.430 3.203 1.67 0.48 Original Order Ranked Order Within 1.05 Mean 1 = 2.320 A Mean 1 = 2.320 A Original Order Ranked Order Mean 2 = 1.640 AB Mean 2 = 1.640 AB Mean 3 = 1.020 B Mean 4 = 1.150 B Mean 1 = 5.530 A Mean 1 = 5.530 A Mean 4 = 1.150 B Mean 3 = 1.020 B Mean 2 = 2.320 B Mean 4 = 2.500 B Variable 11 (9) Mean 3 = 2.450 B Mean 3 = 2.450 B Mean 4 = 2.500 B Mean 2 = 2.320 B A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Variable 13 (11) Freedom Squares Square F-value Prob. A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Between 3 8.778 2.926 13.800 Prob. 0.0016 Within 8 1.696 0.212 Between 3 53.292 17.764 5.416 0.0250 Total 11 10.474 Within 8 26.238 3.280 Coefficient of Variation = 17.85% Total 11 79.530 Var. V A R I A B L E No. 11 1 Number Sum Average SD SE Coefficient of Variation = 47.75% 1 3.00 11.510 3.837 0.49 0.27 Var. V A R I A B L E No. 13 2 3.00 7.360 2.453 0.09 0.27 1 Number Sum Average SD SE 3 3.00 7.810 2.603 0.72 0.27 4 3.00 4.280 1.427 0.29 0.27 1 3.00 21.870 7.290 2.99 1.05 2 3.00 9.920 3.307 0.13 1.05 Total 12.00 30.960 2.580 0.98 0.28 3 3.00 8.710 2.903 1.55 1.05 Within 0.46 4 3.00 5.010 1.670 1.33 1.05 Original Order Ranked Order Total 12.00 45.510 3.793 2.69 0.78 Within 1.81 Mean 1 = 3.840 A Mean 1 = 3.840 A Mean 2 = 2.450 B Mean 3 = 2.600 AB Original Order Ranked Order Mean 3 = 2.600 AB Mean 2 = 2.450 B Mean 4 = 1.430 B Mean 4 = 1.430 B Mean 1 = 5.530 A Mean 1 = 5.530 A Variable 12 (10) Mean 2 = 2.320 B Mean 4 = 2.500 B Mean 3 = 2.450 B Mean 3 = 2.450 B A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean 4 = 2.500 B Mean 2 = 2.320 B Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Variable 14 (12) Prob. A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E
 4. 54 Variable 18 (16) Mean 3 = 2.210 B Mean 2 = 2.170 B Mean 4 = 1.370 B Mean 4 = 1.370 B A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Variable 20 (18) Freedom Squares Square F-value Prob. A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Between 3 44.020 14.673 974.965 Prob. 0.0000 Within 8 0.120 0.015 Between 3 21.952 7.317 22.671 0.0003 Total 11 44.140 Within 8 2.582 0.323 Coefficient of Variation = 4.12% Total 11 24.534 Var. V A R I A B L E No. 18 Coefficient of Variation = 26.63% 1 Number Sum Average SD SE Var. V A R I A B L E No. 20 1 3.00 18.840 6.280 0.07 0.07 1 Number Sum Average SD SE 2 3.00 4.910 1.637 0.17 0.07 3 3.00 6.400 2.133 0.14 0.07 1 3.00 13.390 4.463 0.26 0.33 4 3.00 5.570 1.857 0.08 0.07 2 3.00 4.540 1.513 0.45 0.33 3 3.00 4.270 1.423 1.01 0.33 Total 12.00 35.720 2.977 2.00 0.58 4 3.00 3.400 1.133 0.10 0.33 Within 0.12 Total 12.00 25.600 2.133 1.49 0.43 Original Order Ranked Order Within 0.57 Mean 1 = 6.280 A Mean 1 = 6.280 A Original Order Ranked Order Mean 2 = 1.640 C Mean 3 = 2.130 B Mean 3 = 2.130 B Mean 4 = 1.860 BC Mean 1 = 4.460 A Mean 1 = 4.460 A Mean 4 = 1.860 BC Mean 2 = 1.640 C Mean 2 = 1.510 B Mean 2 = 1.510 B Variable 19 (17) Mean 3 = 1.420 B Mean 3 = 1.420 B Mean 4 = 1.130 B Mean 4 = 1.130 B A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Variable 21 (19) Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Prob. Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. Between 3 17.580 5.860 5.746 0.0215 Within 8 8.159 1.020 Between 3 20.012 6.671 129.150 0.0000 Within 8 0.413 0.052 Total 11 25.738 Coefficient of Variation = 39.05% Total 11 20.425 Var. V A R I A B L E No. 19 Coefficient of Variation = 11.67% 1 Number Sum Average SD SE Var. V A R I A B L E No. 21 1 3.00 13.800 4.600 0.25 0.58 1 Number Sum Average SD SE 2 3.00 6.510 2.170 0.23 0.58 3 3.00 6.620 2.207 1.96 0.58 1 3.00 12.520 4.173 0.25 0.13 4 3.00 4.100 1.367 0.34 0.58 2 3.00 4.150 1.383 0.31 0.13 3 3.00 3.630 1.210 0.22 0.13 Total 12.00 31.030 2.586 1.53 0.44 4 3.00 3.070 1.023 0.04 0.13 Within 1.01 Total 12.00 23.370 1.948 1.36 0.39 Original Order Ranked Order Within 0.23 Mean 1 = 4.600 A Mean 1 = 4.600 A Original Order Ranked Order Mean 2 = 2.170 B Mean 3 = 2.210 B
 5. 56 Coefficient of Variation = 27.48% Var. V A R I A B L E No. 8 1 Number Sum Average SD SE Var. V A R I A B L E No. 6 1 Number Sum Average SD SE 1 3.00 1.190 0.397 0.09 0.03 2 3.00 0.700 0.233 0.05 0.03 1 3.00 0.920 0.307 0.06 0.02 3 3.00 0.240 0.080 0.01 0.03 2 3.00 0.250 0.083 0.02 0.02 4 3.00 0.200 0.067 0.02 0.03 3 3.00 0.320 0.107 0.02 0.02 4 3.00 0.380 0.127 0.06 0.02 Total 12.00 2.330 0.194 0.15 0.04 Within 0.05 Total 12.00 1.870 0.156 0.10 0.03 Within 0.04 Original Order Ranked Order Original Order Ranked Order Mean 1 = 0.4000 A Mean 1 = 0.4000 A Mean 1 = 0.3100 A Mean 1 = 0.3100 A Mean 2 = 0.2300 B Mean 2 = 0.2300 B Mean 2 = 0.08000 B Mean 4 = 0.1300 B Mean 3 = 0.08000 BC Mean 3 = 0.08000 BC Mean 3 = 0.1100 B Mean 3 = 0.1100 B Mean 4 = 0.07000 C Mean 4 = 0.07000 C Mean 4 = 0.1300 B Mean 2 = 0.08000 B Variable 9 (7) Variable 7 (5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Freedom Squares Square F-value Prob. Prob. Between 3 0.287 0.096 18.821 Between 3 0.052 0.017 13.106 0.0006 0.0019 Within 8 0.041 0.005 Within 8 0.011 0.001 Total 11 0.328 Total 11 0.063 Coefficient of Variation = 22.83% Coefficient of Variation = 25.33% Var. V A R I A B L E No. 9 Var. V A R I A B L E No. 7 1 Number Sum Average SD SE 1 Number Sum Average SD SE 1 3.00 1.560 0.520 0.13 0.04 1 3.00 0.770 0.257 0.04 0.02 2 3.00 1.210 0.403 0.02 0.04 2 3.00 0.350 0.117 0.02 0.02 3 3.00 0.500 0.167 0.05 0.04 3 3.00 0.350 0.117 0.06 0.02 4 3.00 0.480 0.160 0.03 0.04 4 3.00 0.260 0.087 0.01 0.02 Total 12.00 3.750 0.312 0.17 0.05 Total 12.00 1.730 0.144 0.08 0.02 Within 0.07 Within 0.04 Original Order Ranked Order Original Order Ranked Order Mean 1 = 0.2600 A Mean 1 = 0.2600 A Mean 1 = 0.5200 A Mean 1 = 0.5200 A Mean 2 = 0.1200 B Mean 2 = 0.1200 B Mean 2 = 0.4000 A Mean 2 = 0.4000 A Mean 3 = 0.1200 B Mean 3 = 0.1200 B Mean 3 = 0.1700 B Mean 3 = 0.1700 B Mean 4 = 0.09000 B Mean 4 = 0.09000 B Mean 4 = 0.1600 B Mean 4 = 0.1600 B Variable 8 (6) Variable 10 (8) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Freedom Squares Square F-value Prob. Prob. Between 3 0.215 0.072 27.627 Between 3 0.698 0.233 20.765 0.0001 0.0004 Within 8 0.021 0.003 Within 8 0.090 0.011 Total 11 0.236 Total 11 0.787 Coefficient of Variation = 26.26% Coefficient of Variation = 27.91%
 6. 58 3 3.00 2.460 0.820 0.25 0.08 4 3.00 7.710 2.570 0.33 0.22 4 3.00 0.810 0.270 0.04 0.08 Total 12.00 40.051 3.338 1.38 0.40 Total 12.00 14.520 1.210 1.24 0.36 Within 0.37 Within 0.15 Original Order Ranked Order Original Order Ranked Order Mean 1 = 3.200 A Mean 1 = 3.200 A Mean 1 = 5.180 A Mean 1 = 5.180 A Mean 2 = 0.5300 BC Mean 3 = 0.8200 B Mean 2 = 3.820 B Mean 2 = 3.820 B Mean 3 = 0.8200 B Mean 2 = 0.5300 BC Mean 3 = 1.780 C Mean 4 = 2.570 C Mean 4 = 0.2700 C Mean 4 = 0.2700 C Mean 4 = 2.570 C Mean 3 = 1.780 C Variable 15 (13) Variable 17 (15) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Freedom Squares Square F-value Prob. Prob. Between 3 34.779 11.593 143.213 Between 3 68.377 22.792 206.249 0.0000 0.0000 Within 8 0.648 0.081 Within 8 0.884 0.111 Total 11 35.427 Total 11 69.261 Coefficient of Variation = 11.73% Coefficient of Variation = 8.38% Var. V A R I A B L E No. 15 Var. V A R I A B L E No. 17 1 Number Sum Average SD SE 1 Number Sum Average SD SE 1 3.00 16.020 5.340 0.14 0.16 1 3.00 23.720 7.907 0.07 0.19 2 3.00 3.920 1.307 0.09 0.16 2 3.00 11.470 3.823 0.16 0.19 3 3.00 3.560 1.187 0.47 0.16 3 3.00 6.700 2.233 0.64 0.19 4 3.00 5.600 1.867 0.27 0.16 4 3.00 5.720 1.907 0.03 0.19 Total 12.00 29.100 2.425 1.79 0.52 Total 12.00 47.610 3.967 2.51 0.72 Within 0.28 Within 0.33 Original Order Ranked Order Original Order Ranked Order Mean 1 = 5.340 A Mean 1 = 5.340 A Mean 1 = 7.910 A Mean 1 = 7.910 A Mean 2 = 1.310 B Mean 4 = 1.870 B Mean 2 = 3.820 B Mean 2 = 3.820 B Mean 3 = 1.190 B Mean 2 = 1.310 B Mean 3 = 2.330 C Mean 3 = 2.330 C Mean 4 = 1.870 B Mean 3 = 1.190 B Mean 4 = 1.910 C Mean 4 = 1.910 C Variable 16 (14) Variable 18 (16) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Freedom Squares Square F-value Prob. Prob. Between 3 19.952 6.651 47.617 Between 3 103.937 34.646 521.971 0.0000 0.0000 Within 8 1.117 0.140 Within 8 0.531 0.066 Total 11 104.468 Coefficient of Variation = Total 11 21.069 5.65% Coefficient of Variation = 11.20% Var. V A R I A B L E No. 18 1 Number Sum Average SD SE Var. V A R I A B L E No. 16 1 Number Sum Average SD SE 1 3.00 28.440 9.480 0.19 0.15 2 3.00 12.500 4.167 0.18 0.15 1 3.00 15.550 5.183 0.46 0.22 3 3.00 7.390 2.463 0.44 0.15 2 3.00 11.450 3.817 0.15 0.22 4 3.00 6.400 2.133 0.07 0.15 3 3.00 5.341 1.780 0.47 0.22
 7. 60 Total 11 0.039 Between 3 1.027 0.342 6.938 0.0129 Coefficient of Variation = 8.54% Within 8 0.395 0.049 Var. V A R I A B L E No. 3 1 Number Sum Average SD SE Total 11 1.422 1 3.00 1.310 0.437 0.01 0.02 Coefficient of Variation = 8.90% 2 3.00 1.580 0.527 0.07 0.02 3 3.00 1.680 0.560 0.02 0.02 Var. V A R I A B L E No. 5 4 3.00 1.500 0.500 0.05 0.02 1 Number Sum Average SD SE Total 12.00 6.070 0.506 0.06 0.02 1 3.00 7.630 2.543 0.28 0.13 Within 0.04 2 3.00 7.840 2.613 0.33 0.13 3 3.00 8.420 2.807 0.03 0.13 Original Order Ranked Order 4 3.00 6.050 2.017 0.10 0.13 Mean 1 = 0.4400 B Mean 3 = 0.5600 A Total 12.00 29.940 2.495 0.36 0.10 Mean 2 = 0.5300 A Mean 2 = 0.5300 A Within 0.22 Mean 3 = 0.5600 A Mean 4 = 0.5000 AB Mean 4 = 0.5000 AB Mean 1 = 0.4400 B Original Order Ranked Order Variable 4 (2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean 1 = 2.540 A Mean 3 = 2.810 A Degrees of Sum of Mean Mean 2 = 2.610 A Mean 2 = 2.610 A Freedom Squares Square F-value Mean 3 = 2.810 A Mean 1 = 2.540 A Prob. Mean 4 = 2.020 B Mean 4 = 2.020 B Variable 6 (4) Between 3 1.581 0.527 56.353 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 0.0000 Degrees of Sum of Mean Within 8 0.075 0.009 Freedom Squares Square F-value Prob. Total 11 1.655 Between 3 1.569 0.523 9.440 Coefficient of Variation = 4.02% 0.0053 Within 8 0.443 0.055 Var. V A R I A B L E No. 4 1 Number Sum Average SD SE Total 11 2.012 1 3.00 8.760 2.920 0.04 0.06 2 3.00 7.570 2.523 0.15 0.06 Coefficient of Variation = 8.66% 3 3.00 6.710 2.237 0.05 0.06 4 3.00 5.810 1.937 0.10 0.06 Var. V A R I A B L E No. 6 1 Number Sum Average SD SE Total 12.00 28.850 2.404 0.39 0.11 Within 0.10 1 3.00 7.350 2.450 0.43 0.14 Original Order Ranked Order 2 3.00 9.350 3.117 0.16 0.14 3 3.00 9.090 3.030 0.11 0.14 Mean 1 = 2.920 A Mean 1 = 2.920 A 4 3.00 6.830 2.277 0.04 0.14 Mean 2 = 2.520 B Mean 2 = 2.520 B Mean 3 = 2.240 C Mean 3 = 2.240 C Total 12.00 32.620 2.718 0.43 0.12 Mean 4 = 1.940 D Mean 4 = 1.940 D Within 0.24 Variable 5 (3) Original Order Ranked Order A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Mean 1 = 2.450 BC Mean 2 = 3.120 A Freedom Squares Square F-value Mean 2 = 3.120 A Mean 3 = 3.030 AB Prob. Mean 3 = 3.030 AB Mean 1 = 2.450 BC Mean 4 = 2.280 C Mean 4 = 2.280 C
 8. 62 Total 12.00 41.060 3.422 0.53 0.15 Var. V A R I A B L E No. 12 Within 0.22 1 Number Sum Average SD SE Original Order Ranked Order 1 3.00 16.480 5.493 0.19 0.20 2 3.00 14.280 4.760 0.67 0.20 Mean 1 = 4.100 A Mean 1 = 4.100 A 3 3.00 12.290 4.097 0.11 0.20 Mean 2 = 3.630 AB Mean 2 = 3.630 AB 4 3.00 9.820 3.273 0.03 0.20 Mean 3 = 3.050 BC Mean 3 = 3.050 BC Mean 4 = 2.910 C Mean 4 = 2.910 C Total 12.00 52.870 4.406 0.91 0.26 Within 0.35 Variable 11 (9) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Original Order Ranked Order Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Mean 1 = 5.490 A Mean 1 = 5.490 A Prob. Mean 2 = 4.760 AB Mean 2 = 4.760 AB Mean 3 = 4.100 BC Mean 3 = 4.100 BC Mean 4 = 3.270 C Mean 4 = 3.270 C Between 3 5.858 1.953 56.946 0.0000 Variable 13 (11) Within 8 0.274 0.034 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Total 11 6.133 Prob. Coefficient of Variation = 4.66% Between 3 32.172 10.724 129.911 Var. V A R I A B L E No. 11 0.0000 1 Number Sum Average SD SE Within 8 0.660 0.083 1 3.00 14.250 4.750 0.31 0.11 2 3.00 12.560 4.187 0.15 0.11 Total 11 32.833 3 3.00 12.340 4.113 0.10 0.11 4 3.00 8.520 2.840 0.07 0.11 Coefficient of Variation = 5.69% Total 12.00 47.670 3.973 0.75 0.22 Var. V A R I A B L E No. 13 Within 0.19 1 Number Sum Average SD SE 1 3.00 20.720 6.907 0.11 0.17 Original Order Ranked Order 2 3.00 19.360 6.453 0.48 0.17 3 3.00 10.410 3.470 0.27 0.17 Mean 1 = 4.750 A Mean 1 = 4.750 A 4 3.00 10.120 3.373 0.10 0.17 Mean 2 = 4.190 B Mean 2 = 4.190 B Mean 3 = 4.110 B Mean 3 = 4.110 B Total 12.00 60.610 5.051 1.73 0.50 Mean 4 = 2.840 C Mean 4 = 2.840 C Within 0.29 Original Order Ranked Order Variable 12 (10) Mean 1 = 6.910 A Mean 1 = 6.910 A A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean 2 = 6.450 A Mean 2 = 6.450 A Degrees of Sum of Mean Mean 3 = 3.470 B Mean 3 = 3.470 B Freedom Squares Square F-value Mean 4 = 3.370 B Mean 4 = 3.370 B Prob. Variable 14 (12) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Between 3 8.059 2.686 21.804 Degrees of Sum of Mean 0.0003 Freedom Squares Square F-value Within 8 0.986 0.123 Prob. Total 11 9.044 Between 3 35.189 11.730 19.689 0.0005 Coefficient of Variation = 7.97% Within 8 4.766 0.596
 9. 64 Variable 18 (16) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean 1 = 41.60 A Mean 1 = 41.60 A Degrees of Sum of Mean Mean 2 = 13.63 B Mean 2 = 13.63 B Freedom Squares Square F-value Mean 3 = 9.180 C Mean 3 = 9.180 C Prob. Mean 4 = 7.240 C Mean 4 = 7.240 C Variable 20 (18) Between 3 1350.201 450.067 734.603 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 0.0000 Degrees of Sum of Mean Within 8 4.901 0.613 Freedom Squares Square F-value Prob. Total 11 1355.102 Between 3 3721.517 1240.506 1234.335 Coefficient of Variation = 5.11% 0.0000 Within 8 8.040 1.005 Var. V A R I A B L E No. 18 1 Number Sum Average SD SE Total 11 3729.557 1 3.00 100.890 33.630 1.41 0.45 2 3.00 32.300 10.767 0.59 0.45 Coefficient of Variation = 4.59% 3 3.00 26.200 8.733 0.30 0.45 4 3.00 24.600 8.200 0.17 0.45 Var. V A R I A B L E No. 20 1 Number Sum Average SD SE Total 12.00 183.990 15.332 11.10 3.20 1 3.00 156.220 52.073 1.61 0.58 Within 0.78 2 3.00 45.650 15.217 1.15 0.58 Original Order Ranked Order 3 3.00 33.450 11.150 0.14 0.58 4 3.00 26.600 8.867 0.28 0.58 Mean 1 = 33.63 A Mean 1 = 33.63 A Mean 2 = 10.77 B Mean 2 = 10.77 B Total 12.00 261.920 21.827 18.41 Mean 3 = 8.730 BC Mean 3 = 8.730 BC 5.32 Mean 4 = 8.200 C Mean 4 = 8.200 C Within 1.00 Variable 19 (17) Original Order Ranked Order A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Mean 1 = 52.07 A Mean 1 = 52.07 A Freedom Squares Square F-value Mean 2 = 15.22 B Mean 2 = 15.22 B Prob. Mean 3 = 11.15 C Mean 3 = 11.15 C Mean 4 = 8.870 C Mean 4 = 8.870 C Between 3 2308.230 769.410 735.018 Variable 21 (19) 0.0000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Within 8 8.374 1.047 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob. Total 11 2316.604 Coefficient of Variation = 5.71% Between 3 5073.982 1691.327 4452.421 0.0000 Var. V A R I A B L E No. 19 Within 8 3.039 0.380 1 Number Sum Average SD SE 1 3.00 124.790 41.597 1.99 0.59 Total 11 5077.021 2 3.00 40.900 13.633 0.43 0.59 3 3.00 27.540 9.180 0.06 0.59 Coefficient of Variation = 2.38% 4 3.00 21.720 7.240 0.15 0.59 Var. V A R I A B L E No. 21 Total 12.00 214.950 17.913 14.51 1 Number Sum Average SD SE 4.19 Within 1.02 1 3.00 183.340 61.113 0.97 0.36 Original Order Ranked Order 2 3.00 55.530 18.510 0.68 0.36